Päuvizt sõnād
jõvāgid adv
(a) küllaltki ▫ visai ● Jõvāgid ja’mdõ nõ’ggõl vȯ’ļ. 151.1 Küllaltki jäme nõel oli. ▫ Bija visai resna nagla. (b) päris, täiesti ▫ pavisam, gluži ● Ta jelāb jõvāgid le’žgõl. Ta elab päris lähedal. ▫ Viņš dzīvo pavisam tuvu.

a’lli adj
 alumine, alus- ▫ apakšējais, apakš- ♦ a’lli gūngaserk aluskuub, alusseelik ▫ apakšsvārki; a’lli jagū allosa ▫ apakšdaļa; a’lli pūoļ E3 a alumine pool ▫ apakšdaļa, apakšpuse; a’llizt bikšõd aluspüksid ▫ apakšbikses

rībõ vt
 riibuda, riisuda ▫ grābt, raust ● Pǟgiņ rībõb eņtš pierāst mingizt viļļõ le’žgõl. KK78b25 Palju riisutakse enese jaoks mingit vara lähedale. ▫ Daudz rauš sev kādu mantu tuvāk.

Kalendār
04/06
1206. āigast 4. jūnijs Maŗt kōla pǟl sugūb līvõd ilzõnūzimi. Võitlõks āigal tappõbõd līvõd vaņīmiz Ako.
13/06
1955. āigast 13. jūnijs um sindõn arheolog, līvõd istōrij tuņšliji Guntis Zemītis.
14/06
1953. āigast 14. jūnijs um sindõn tulkiji Rūta Karma.
17/06
1942. āigast 17. jūnijs Pizās um sindõn līvližist perīņ dirigent Jānis Erenštreits.
19/06
1938. āigast 19. jūnijs um sindõn pitkā-āigali ansambõl „Līvlist” vaņīm Ausma Liepa.