Dienas vārdi
vālda|vašk s
 messing, valgevask ▫ misiņš

analōg s
 analoog ▫ analogs

pļotskõ vi
(a) soperdada ▫ pļeckāties ● Ta set pļotskõb; tīedõ ta tī’eb, se ä’b ūo mingi tīe, se u’m set pļotskõmi. KK78b17 Ta vaid soperdab; tööd ta teeb, see ei ole mingi töö, vaid soperdamine. ▫ Viņš tikai pļeckājas; darbu viņš dara, tas nav nekāds darbs, tā ir tikai pļeckāšanās. (b) plötserdada ▫ pļeckāt ● Ku mǭļtõb, ä’b ūo knaš, ta set pļotskõb. KK78b17 Kui värvib, pole ilus, ta vaid plötserdab. ▫ Kad mālē, nav skaisti, viņš tikai pļeckā.

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
12/08
1972. gada 12. augustā Rīgā, Brīvdabas muzejā, notiek pirmais lībiešu ansambļu „Kāndla” un „Līvlist” kopkoncerts.
13/08
1958. gada 13. augustā dzimis viens no starptautiskās Lībiešu draugu biedrības dibinātājiem Tapio Mekelainens.
18/08
1845. gada 18. augustā nodibināta Krievijas ģeogrāfijas biedrība, kuras rīkotā pirmā ekspedīcija bija pirmā zinātniskā ekspedīcija pie lībiešiem.
20/08
1902. gada 20. augustā Rīgā dzimusi lībiešu kultūras darbiniece, diriģente Margarete Stalte (mirusi 1978. gadā).
23/08
1883. gada 23. augustā Lūžņās dzimis lībiešu dzejnieks un publicists Teodors Švanenbergs (miris 1946. gadā).