Dienas vārdi
āngastõm|āina s
(Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris) angervaks, angerpist ▫ vīgrieze ● Āngastõmāina tē u’m jõvā āina. 84.7 Angervaksatee on hea rohi. ▫ Vīgriežu tēja ir labas zāles.

Āfrik l
 Aafrika ▫ Āfrika

lī’ed|na’ggõrz s
(Brassica rapa) naeris ▫ rācenis  EIIIg

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
13/11
1866. gada 13. novembrī Lūžņā dzimusi lībiešu tautasdziesmu teicēja, dzejniece Lote Ūrga-Lindenberga (mirusi 1946. gadā).
15/11
1950. gada 15. novembrī dzimusi lībiešu valodas skolotāja un lībiešu ābeces autore, ilggadēja ansambļa „Līvlist” dalībniece Zoja Sīle.
17/11
1997. gada 17. novembrī Triju Zvaigžņu ordeni saņem lībiešu kultūras darbinieki Jānis Erenštreits un Tenu Karma.
18/11
1923. gada 18. novembrī Mazirbes mācītājmuižā iesvētīts lībiešu karogs.
20/11
2002. gada 20. novembrī Renāte Blumberga aizstāv doktora disertāciju par tēmu „Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs”.