Päuvizt sõnād
sizāl|pē’ḑi adj
 seespidine, seespoolne ▫ iekšējs, uz iekšpusi vērsts

tūrska|võrgõ s
 tursavõrk ▫ mencu tīkls ● Tūrskavõrgõdõn ātõ ne võrgõ sīlmad sūrimizt; ne ä’b ūotõ ī’ž ne’i sūrd ne võrgõd. D22 Tursavõrkudel on need võrgusilmad suuremad; need ei ole ise nii suured need võrgud. ▫ Mencu tīkliem ir tās tīkla acis lielākas; tie nav paši lieli, tie tīkli.

ūigali adj
 häbelik ▫ kaunīgs, kautrīgs  2Tm3.1

Kalendār
06/03
1902. āigast 6. märtsõs Kuoštrõgõl um sindõn līvõd kēramīez August Skadiņ (kūolõn 1945. āigasts).
09/03
1909. āigast 9. märtsõs um sindõn lūoltiji ja kīel tuņšliji Pētõr Damberg (kūolõn 25.04.1982.).
26/03
1994. āigast 26. märtsõs um puōjtõd Līvõ Kultūr Sidām.
01/04
1831 – um sindõn Līvõ skūolmēstar, lūoltiji ja tulkiji Pētõr Prints. Kūolõn 1889. āigasts.
23/05
1996. āigast 23. maijs Lețmō Republik 6. Saeima mõitiņtõb pandõks „Iļ nim, līekõnim ja rov kēratõks vaidimiz”. Mõitõkst rõkāndõbõd iļ rov nim „lībietis (līvs)” ‘līvli‘.