Päuvizt sõnād
mudžīņtõ vi
 sehkendada, õiendada ▫ rosīties, ņemties ● Ta ī’ds kūožõs set mudžīņtõb, agā ä’b nǟ, mis ta vȯlks jarā tī’end. KK78 Ta ühes kohas vaid õiendab, aga ei näe, mis ta oleks ära teinud. ▫ Viņš vienā vietā tikai rosās, bet neredz, ko viņš būtu izdarījis.

āina|ro’vzt s
pl  heinalised ▫ siena vācēji

sindi|āigast s
 sünniaasta ▫ dzimšanas gads

Kalendār
23/05
1996. āigast 23. maijs Lețmō Republik 6. Saeima mõitiņtõb pandõks „Iļ nim, līekõnim ja rov kēratõks vaidimiz”. Mõitõkst rõkāndõbõd iļ rov nim „lībietis (līvs)” ‘līvli‘.
26/05
1974. āigast 26. maijs um sindõn līvõ kīel tunšliji, Līvõ kultūr sidām ežmi jūodiji Valts Ernštreits.
30/05
1940. āigast 30. maijs um sindõn līvõd kuņštnikā Vilnis Blažēvics (kūolõn 1990. āigasts).
30/05
1920. āigast 30. maijs īrgõb ežmi Lauri Kettunen ja Oskar Loorits ekspedītsij līvõd jūs. Sǟl tieudmīed kuoŗŗõbõd līvõ kīel ja folklōr materiālidi.
04/06
1206. āigast 4. jūnijs Maŗt kōla pǟl sugūb līvõd ilzõnūzimi. Võitlõks āigal tappõbõd līvõd vaņīmiz Ako.