Dienas vārdi
ūož|lōda s
 etn.  lõhandik (pooleks aetud ja tahutud palk) ▫ pusbaļķis, plēsts grīdas baļķis ● Vanāst saitõ ūožlōdad tī’edõd; pū sai lǭ’gstõd lǭ’igi, ja lǭ’igi lǭ’gstõd kant sai jarā to’vdõd tazīzõks ja tuoi ei pūolimmõrgoutlimi. 86a57 Vanasti tehti lõhandikud; puu sai aetud lõhki, ja lõhki aetud kant sai tahutud tasaseks ja teine jäi poolümmarguseks. ▫ Senāk tika taisīti plēsti baļķi; koks tika pārplēsts, un pārplēstā puse tika notēsta līdzena un otra palika pusapaļa.

bokā|sǭra s
 sokusarv ▫ āžrags

amā adv
 kõige ▫ vis- ♦ amā sūŗimi kõige suurem ▫ vislielākais; amā knaš kõige ilusam ▫ visskaistākais

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
31/07
1992. gada 31. jūlijā iznāk atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmais numurs.
01/08
1921. gada 1. augustā dzimusi arheoloģe, seno lībiešu apģērbu speciāliste Anna Zariņa.
01/08
1998. gada 1. augustā nodibināta Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.
03/08
2002. gada 3. augustā Mazirbē atklāta Valdas Marijas Šuvcānes grāmata „Lībiešu ciems, kura vairs nav”.
04/08
1994. gada 4. augustā Mazirbē sākas starptautiska zinātniska konference „Lībieši un viņu kultūra: mazo etnosu valodas un kultūras saglabāšanas teorija un prakse”.