Dienas vārdi
rīžõ vt
 riisuda, riibuda ▫ raust, grābt ♦ i’ļdžemḑi rīžõ koort riisuda ▫ grābt krējumu; ra’zzõ rīžõ rasva riisuda ▫ grābt taukus; rǭ’dõ ku’bbõ rīžõ raha koku riisuda ▫ saraust naudu ● Semḑi rīžõb, rīžõb i’ļdžēmḑa pǟldõst jarā, ku u’m rīžõmõst kǭjkõks. KK78b25 Piima riisutakse, riisutakse koor pealt ära, kui tuleb riisuda lusikaga. ▫ Pienu grābj, nogrāb krējumu no virsas, kad jāgrābj ar karoti.

La’dgal l
 Latgali, Latgalimaa ▫ Latgale

rȭmli adj
 rõõmus ▫ priecīgs ● Bīskop vȯ’ļ vä’ggi rȭmli. J18 Piiskop oli väga rõõmus. ▫ Bīskaps bija ļoti priecīgs.

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
30/01
1902. gada 30. janvārī Miķeļtorņa Buntikos dzimis lībiešu dzejnieks Pēteris Kīnkamegs (miris 17.02.1972).
03/02
1905. gada 3. februārī dzimis igauņu valodnieks, lībiešu valodas pētnieks Pauls Ariste (miris 1990. gadā).
04/02
1991. gada 4. februārī dibināta valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija „Lībiešu krasts” (reorganizēta 2003. gadā).
04/02
2005. gada 4. februārī nodibināta Līvu savienības Staiceles grupa.
17/02
1923. gada 17. februārī Liepājas apgabaltiesā reģistrēti Līvu savienības statūti.