Dienas vārdi
mȭitõks s
 muutus ▫ pārmaiņa

skǭliņ s
 etn.  võitaldrik ▫ sviesta trauciņš ● Vanāst pa’ņ skǭliņ pǟlõ vȭita. 86a13 Vanasti pandi võitaldriku peale võid. ▫ Agrāk uz sviesta šķīvja lika sviestu.

sīekslõ vi
 samastuda ▫ pielīdzināties

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
12/08
1972. gada 12. augustā Rīgā, Brīvdabas muzejā, notiek pirmais lībiešu ansambļu „Kāndla” un „Līvlist” kopkoncerts.
13/08
1958. gada 13. augustā dzimis viens no starptautiskās Lībiešu draugu biedrības dibinātājiem Tapio Mekelainens.
18/08
1845. gada 18. augustā nodibināta Krievijas ģeogrāfijas biedrība, kuras rīkotā pirmā ekspedīcija bija pirmā zinātniskā ekspedīcija pie lībiešiem.
20/08
1902. gada 20. augustā Rīgā dzimusi lībiešu kultūras darbiniece, diriģente Margarete Stalte (mirusi 1978. gadā).
23/08
1883. gada 23. augustā Lūžņās dzimis lībiešu dzejnieks un publicists Teodors Švanenbergs (miris 1946. gadā).