Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

LKS SVARĪGĀKIE DARBI 1994-2011

Livones.net

02/01/2012

LÄ«võ kultÅ«r sidÄm1994. gadā lībiešu izcelsmes kultūras darbinieku dibinātā Lībiešu kultūras centra idejas autors un pirmais vadītājs ir Baltijas jūras somugru valodu filologs Valts Ernštreits, bet kopš 1997. gada to vada žurnāliste Gundega Blumberga (atjaunotā “Līvli” pirmā redaktore un Lībiešu gadagrāmatu sastādītāja un redaktore). Kopš 2004. gada pēc sabiedriskās organizācijas pārveides par biedrību, Līvõ kultūr sidām ir četri biedri, bez jau pieminētajiem arī Renāte Blumberga un Baiba Damberga.

Vairāk nekā piecpadsmit gados paveiktais daudzkārt ievadāms ar vārdiem – pirmo reizi lībiešu kultūras vēsturē, turklāt īstenots viens no centra darbības pamatprincipiem – mēs neesam novēluši uz citu pleciem to, ko spējam izdarīt paši.

1994. gads

1995. gads

1996. gads

1997. gads

1998. gads

* zinātnieku lasījumi “Lībieši un Rīga”,

* fotoizstāde “Te ir manas mājas”,

* lībiešu mākslinieku darbu izstāde,

* fotogrāfa Daiņa Kārkluvalka personālizstāde “Lībiešu krasts”,

* grafiķes Baibas Dambergas personālizstāde “Trešais sēklis”,

* lībiešu dzejas vakars – sadarbībā ar Rakstnieku savienību,

* izdots plakāts un buklets “Līvõd kuņšt”.

1999. gads

2000. gads

2001. gads

2002. gads

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads