Sākums / Norises / 2011

MIERLINKIZT 2011

Ieva Zdanovska

27/03/2011

Mazirbē no 2011.gada 28.jūlija – 6.augustam notiks lībiešu (līvu) izcelsmes bērnu un jauniešu radošā slēgta tipa diennakts nometne „Mierlinkizt 2011″.

Nometnes darbība tiek organizēta un saskaņota, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Nometne paredzēta 7 – 15 gadu jauniem lībiešu (līvu) izcelsmes bērniem, jauniešiem un interesentiem, kuri vēlas iepazīt lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu caur lībiešu valodas, radošajām mākslas un mūzikas, kā arī dažādu vieslektoru nodarbībām.

Bērni nometnē mācīsies lībiešu valodu, lībiešu dejas, dziesmas un rotaļas. Viņiem tiks piedāvātas 4 dažādas mākslas nodarbības, kā piemēram monotīpija un sveču liešana. Uz nometni tiks aicināti vieslektori, kas bērniem stāstīs par lībiešu tautas kultūru un mākslu, kā arī par personālijām. Neiztrūkstošas būs tādas šīs nometnes tradīcijas kā nakts trasīte, sporta spēles, ekskursija/ – s pa tuvāko apkārtni, nominācija „Pats labākais lībietis”, talantu vakars, vakarēšana pie ugunskura, priekšnesuma gatavošana lībiešu svētkiem utt. Bērni tiks iesaistīti dažādās spēlēs un aktivitātēs, kas saistītas ar sadarbības prasmju attīstīšanu.

BÄ“rnu nometne MazirbÄ“ (LKS arhÄ«vs)Nometnē kā skolotāji un audzinātāji darbosies gan iepriekšējo lībiešu bērnu un jauniešu nometņu dalībnieki, kā piemēram Ieva Vaivaraite, Mārtiņš Skuja, Renāte Zumberga, Andris Sproģis, Dāvis Stalts, Jānis Mednis, Ulla Frasere (Ernštreite), gan arī jaunpieaicināti speciālisti, kā piemēram, Kristīne Tīlika, Ieva Vanaga, Roberts Zdanovskis, tā kā garlaicīgi nebūs!

Nometnes vadītāja ir iepriekšējo nometņu dalībniece un arī vadītāja Ieva Zdanovska (Freimute).

Pirmo gadu paredzēta brīvprātīgo jauniešu piedalīšanās. Tie būs seši jaunieši no iepriekšējām nometnēm vecumā no 18 – 21 gadam, kuri palīdzēs nometnes pedagogiem un audzinātājiem darbā ar bērniem. Ar jauniešiem šogad kontaktēsimies personiski, jo ir vēlme izmēģināt, kā tas viss notiks ar uzticamiem un pazīstamiem cilvēkiem. Nākamajos gados – būs konkurss. Varbūt pat vairāk kā sešus pieņemsim. LAIKS RĀDĪS!

Lai pieteiktos nometnei, marta beigās tiks izsludināts konkurss uz 35 dalībnieku vietām. Sīkāka informācija sekos!

Par ieteikumiem un jautājumiem kontaktēties personiski: ieva.zdanovska@inbox.lv

Mierlinkizt 2011″

Lībiešu (līvu) izcelsmes bērnu un jauniešu radošā nometne

Mierlinkizt 2011″ notiks

no 2011.gada 28.jūlija līdz 6.augustam

Dundagas novadā, Mazirbē, Mazirbes internātpamatskolā.

Lai pieteiktos lībiešu (līvu) izcelsmes bērnu un jauniešu radošajā nometnē „ Mierlinkizt 2011″, tiek izsludināts konkurss. Konkursa darbus var iesūtīt līdz 20011. gada 1.jūnijam:

KONKURSA TEMATS:

Veikt nelielu radošu izpētes darbu, atbilstoši vecumposmam par tēmu „Lībieši tagad”.

1.titullapa (autora vārds, uzvārds, kontaktinformācija – adrese, vecāku telefons, vecāku epasts, datums)

2.ievads

3.informācija par autoru, saikni ar lībiešiem

4.apraksts par tēmu „Lībieši tagad” (šīs daļas apjoms atkarīgs no bērna spējām katrā vecumā, bet vismaz vienai A4 lapai noteikti ir jābūt)

5.praktiskā daļa – sagatavota krustvārdu mīkla, tests, ekskursijas/ceļojuma apraksts, vietu apzināšana / intervija ar kādu lībieti utt.

6.atziņas/ secinājumi (ko es ieguvu, ko es uzzināju)

7.izmantotā literatūra

8.pielikums – zīmējumi, gleznojumi, fotogrāfijas, kartes utt.

Ļoti ceram uz atsaucību no visas Latvijas lībiešiem un laicīgi iesniegtiem darbiem. Bērnu skaits nometnē ierobežots – 35 vietas. Bērnu vecums nometnes laikā: 7 – 15 gadi.

Pēc 1.jūnija nedēļas laikā personiski sazināsimies ar visiem konkursantu vecākiem.

Ar cieņu:

Nometnes organizētājs: Nodibinājums „Līvu fonds” un valdes loceklis Dāvis Stalts

Nometnes vadītāja: Ieva Zdanovska